IELTS HAZIRLIK VACATION YAZ KURSU- HER HAFTA 30 DERS (HAZİRAN, TEMMUZ VE AĞUSTOS)

Anglo-Continental ha alle spalle una lunga e gloriosa tradizione nel preparare gli studenti internazionali che devono sostenere esami attestanti la conoscenza della lingua inglese. Il nostro Corso Estivo in Preparazione dello IELTS è dedicato specificatamente alla preparazione di uno degli esami d’inglese più autorevoli, lo IELTS (International English Language Testing System).

Il corso è progettato per sviluppare negli studenti le competenze richieste dallo specifico esame, grazie a una didattica e ad esercitazioni pratiche focalizzate sulle necessità linguistiche degli studenti. Prevede anche test pratici a tempo, per far provare agli studenti l’esperienza di lavorare sotto pressione come in un vero esame.

Corsi di Preparazione allo IELTS
Riconosciuto in tutto il mondo, lo IELTS valuta l’abilità linguistica dei candidati che dovranno studiare o lavorare in ambiti in cui l’inglese è la lingua di comunicazione principale. I nostri Corsi Estivi di Preparazione allo IELTS sono pensati per chi è alla ricerca di un percorso formativo in preparazione all’esame che affronti tutte le competenze richieste: listening, speaking, reading e writing.

I corsi hanno l’obiettivo di accrescere il livello di inglese generale degli studenti, offrendo 25 lezioni a settimana di studio intensivo della lingua, assieme a 5 lezioni di pratica in vista dell’esame IELTS. Gli insegnanti avvicineranno gli studenti al formato dell’esame e proporranno diverse strategie di gestione delle domande tipo.

Lavoro individuale
Il lavoro individuale costituisce parte integrante del corso.

Escursioni, sport e attività per il tempo libero
Una parte importante del programma sono le escursioni, gli sport e le attività di svago. Le gite e le attività sono attentamente selezionate per rinforzare lo sviluppo continuo dell’apprendimento della lingua e stimolare gli studenti a mettere in pratica le loro competenze linguistiche anche fuori dalla classe, con altri studenti internazionali.

Çevrim İçi İngilizce

2022 yılı   İELTS , GENEL İNGİLİZCE ve  UZMANLIK İNGİLİZCESİ Online Grupları

Anglo Continental’in online grup dersleri , uzaktan öğrenime  makul fiyatlarla ulaşılabilecek en iyi çözümdür.  Yine Anglo Continental tarafından verilen öğretmenli online eğitim kursları,  İngilizcelerini hızlıca ve etkin şekilde geliştirmek isteyen öğrenciler için uygun ve etkili bir yoldur.  Anglo Continental da  dersler,  alanında uzman ve deneyimli   öğretmenler tarafından verilir ve eğitim onaylı eğitim materyalleri ile desteklenir.

Dersler:

 • Genel İngilizce
 • IELTS için İngilizce
 • İş İngilizcesi
 • Havacılık İngilizcesine Giriş
 • Pilotlar ve Hava Trafik Kontrolörleri  için Havacılık İngilizcesi

Genel İngilizce kurslarımız, başlangıç düzeyinden profesyonel düzeye kadar her grup için,  her pazartesi başlar.                                                      

IELTS için İngilizce her 2 haftada bir başlar . Bu kurslara katılmak isteyen öğrencilerden orta derecenin üstünde ( asgari B1) bir İngilizceye sahip olması beklenir.

Kursların başlangıç tarihleri ve ingilizce düzeyi ihtiyaçlarınız için lütfen bizinle iletişime geçiniz.

Ders saati 60 dakikadır.


ONLİNE YÜZYÜZE İNGİLİZCE KURSLARI

Anglo Continental’in online yüzyüze kurları yoğun çalışan ve derslere zaman ayırmakta zorlananlar için en iyi çözüm yollarından biridir. Uygun ve etkili bir bir yol olan online yüzyüze eğitim ile öğrenciler ingilizcelerini hem hızlı hem de etkin bir şekilde geliştirebilirler.

Dersler 60 dakikadır

Uzmanlık Alanı İçin İngilizce kursunun katılımcıları bire bir olarak ders alırlar:

 • Havacılık İçin İngilizce
 • Finans İçin İngilizce
 • Yönetim İçin İngilizce
 • Pazarlama ve Satış İçin İngilizce
 • Hukuk İçin İngilizce
 • Tıp İçin İngilizce (Uzmanlar veya Öğrenciler)
 • Petrol ve Gaz Endüstrisi İçin İngilizce
 • Mühendislik İçin İngilizce
 • IELTS Hazırlık Kursu
 • FCE Hazırlık Kursu
 • CAE İçin Sınav Alıştırması
 • TOEFL İçin Sınav Alıştırması
 • İngilizce Öğretiminde Dil ve Metodoloji
 • İnsan Kaynakları İçin İngilizce
 • Denizcilik Endüstrisi İçin İngilizce
 • Askeri İngilizce
 • Sosyal İngilizce
 • Konaklama ve Turizm İçin İngilizce

İhtiyaç duyduğunuz uzmanlık alanı yukarıda yer almıyorsa kursun açılıp açılamayacağını öğrenmek için lütfen bizimle iletişime geçin.

Çevrim İçi Kurslar İçin Özel Koşullar

Çevrim İçi Kurslar İçin Özel Koşullar

OET Yoğun Hazırlık Kursu

OCCUPATIONAL ENGLISH TEST (OET) YOĞUN HAZIRLIK KURSU

Yoğun hazırlık kursu, katılımcıların testi başarıyla geçmek için gerekli yeterlilik seviyesini geliştirmelerine yardımcı olacak dinleme, okuma, yazma ve konuşma dahil olmak üzere dört dil becerisine odaklanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Haftada 30 dersten oluşan bu kurs, genel dil yeterliliğinin yanı sıra testteki farklı tipteki sorulara yönelik gerekli özel sınav tekniklerini geliştirmeye odaklanmanızı sağlar.

OET Sınav Hazırlığı + Yoğun Kurs

OET SINAV HAZIRLIĞI + YOĞUN KURS

Bu kurs haftada 20 ders yoğun İngilizce dil eğitimi ve 10 ders Occupational English Test’e yönelik pratik ile genel İngilizce seviyenizi artırmak için tasarlanmıştır. Öğretmenler öğrencilere sınavın biçimini tanıtır ve testte yer alan soru tiplerini çözmeleri için stratejiler ve teknikler gösterir.